Ukhwah.com

Dasar Privasi

Dasar privasi ini merujuk kepada laman web Ukhwah.com (“Laman Web”). Dengan mengunakan laman web ini, anda membenarkan dan bersetuju kepada terma dasar privasi yang merangkumi pengunaan, pengumpulan, pemprosesan dan perkongsian maklumat peribadi anda untuk tujuan yang disebutkan dibawah.

Kami mempunyai hak untuk mengubahsuai, mengemaskini atau meminda terma dasar privasi ini pada bila-bila masa dengan meletakkan dasar yang dikemaskini di laman web. Dengan melayari laman web, mendengar, menonton, memuat naik, meninjau atau meneruskan penglibatan anda di laman web ini serta mengikuti pengubahsuaian, kemas kini atau pindaan kepada dasar privasi ini, tindakan tersebut secara automatik menyatakan penerimaan anda tentang pengubahsuaian, kemas kini atau pindaan yang dibuat.

Sekiranya berlaku sebarang percanggahan antara versi Bahasa Inggeris dan Bahasa lain, versi Bahasa Inggeris akan digunakan.

Apakah maklumat yang kami kumpul?
Maklumat peribadi yang kami kumpul daripada anda termasuk nama, nombor telefon, alamat e-mel, alamat IP, pengesan telefon bimbit, pelayar, jenis computer, masa pengeksesan, laman web yang anda kunjung sebelum, URL yang anda pergi selepasnya, laman web yang anda layari semasa, interaksi anda dengan kandungan atau ilkan yang disediakan dalam laman web atau sebarang informasi tentang anda yang dikemukan kepada kami dan/atau sebarang maklumat mengenai anda yang diberikan kepada kami/atau sebarang maklumat tentang anda yang telah atau mungkin dikumpulkan, disimpan, digunakan dan diproses oleh kami.

Kami juga mengumpul dan menyimpan maklumat yang dinyatakan diatas daripada peranti seperti telefon pintar, komputer dan peranti elektrik lain yang dihubungkan dengan laman web, termasuk alamat IP (Internet Protokol), maklumat log masuk anda, jenis pelayaran, versi, jenis pelayan web, sistem pengendalian dan platform. Kami menggunakan suar web dan teknologi lain untuk mengira dan mengumpul tindak balas halaman dan tingkah laku pengunjung di laman web. Kami juga mengumpul maklumat teknikal untuk kami mengenalpasti peranti anda atas sebab keselamatan dan integriti laman web.

Daripada mana maklumat peribadi anda dikumpulkan?
Apabila anda menyertakan maklumat peribadi semasa mendaftar sebagai pengguna dalam lama web, hantar e-mel atau melengkapkan boring yang disediakan oleh kami untuk kami memproses pemintaan, anda berkomunikasi secara elektronik dengan kami.

Kami boleh mengumpulkan maklumat peribadi anda daripada sumber berikut:

 • Semasa mengisi dan melengkapkan borang yang diberikan kepada anda melalui talian atau sebaliknya.
 • Semasa anda mendaftar di laman web sebagai pengguna/pelanggan
 • Dengan menggunakan laman web
 • Ketika menekan produk dan perkhidmatan yang ditawarkan atau dipaparkan yang dijual di laman web.
 • Apabila anda menyertai pertandingan yang disediakan oleh kami
  Kuki (Cookies)
 • Apabila anda mengikuti, menyukai atau meminati platform media sosial kami
 • Pelbagai entity dan pembahagian data di bawah “Ukhwah.com” yang telah menyimpan maklumat peribadi anda
 • Log pelayan kami apabila anda log masuk ke dalam laman web, seperti maklumat IP
 • Daripada informasi log telefon apabila anda menghubungi kami, seperti number telefon
 • Berkomunikasi dengan kami melalui e-mel atau berinteraksi dengan khidmat pelanggan kami: dan, atau
 • Apabila anda berkomunikasi, berinteraksi, dengan kami, sama ada di media sosial atau di acara dan aktiviti.

Kenapa kami mengumpul maklumat peribadi anda?
Kami menggunakan dan memproses maklumat peribadi anda untuk tujuan-tujuan berikut, termasuk (“Tujuan”):

 • Memproses permohonan, pendaftaran, langganan produk dan servis kami atau penyertaan di dalam acara atau aktiviti kami;
 • Membalas maklum balas yang anda perlukan;
 • Berinteraksi dengan anda melalui e-mel, aplikasi Whatsapp, dan menberitahu tentang promosi, acara, produk baru, dan servis atau untuk tujuan pemasaran;
 • Mengesan, mencegah dan menyiasat pelanggaran keselamatan atau penipuan;
 • Mengekalkan rekod yang sesuai untuk tujuan pentadbiran;
 • Mengesahkan dan memproses permohonan anda berkaitan dengan perkhidmatan yang diminta oleh anda;
 • Memahami dan menganalisis keperluan dan keutamaan anda;
 • Untuk berkongsi maklumat peribadi anda di antara syarikat naungan, sekutu, anak syarikat, syarikat bersekutu dan entiti kawalan bersama serta rakan kongsi, pemasaran, syarikat acara atau penaja yang mungkin akan berkomunikasi dengan anda untuk memasarkan produk, servis, acara atau promosi; dan/atau
 • Mematuhi undang-undang dan peraturan yang telah disedikan oleh kami.Anda sebagai pelanggan kami:
 • Untuk melaksanakan kewajipan kami untuk sebarang kontrak bersama anda;
 • Untuk memproses pembelian atau permintaan anda untuk sebarang pemasaran;
 • Untuk memproses penglibatan anda untuk sebarang peristiwa dan aktiviti termasuk kumpulan tumpuan, kajian pembelajaran, pertandingan, promosi, pemilihan, kaji selidik, sebarang produksi atau acara di bawah seliaan kami;
 • Proses, urus atau sahkan pesanan anda, pembelian atau tempahan servis dan produk kami;
 • Untuk mengesahkan pemebelian dan proses pembayaran yang berkaitan produk atau servis yang anda mohon;
 • Untuk memahami dan analisis penjualan kami serta keperluan dan pemilihan anda;
 • Untuk membangunkan, meningkatkan dan menyediakan produk dan servis berdasarkan keperluan anda; dan/atau
 • Untuk proses perubahan untuk produk dan servis kami.Anda sebagai ejen, penjual, pembekal atau penyedia perkhidmatan:
 • Untuk tujuan berhubung dengan anda untuk membekal servis dan produk;
 • Untuk memudahkan atau membolehkan sebarang siasatan yang diperlukan oleh kami untuk berhubung dengan anda;
 • Untuk proses cas dan cukai pembayaran produk atau servis yang disediakan oleh anda untuk kami; dan/atau
 • Untuk berhubung dengan anda atau syarikat anda.

Kami mungkin juga menggunakan dan proses maklumat peribadi anda untuk tujuan lain seperti (“Tujuan Tambahan”):

 • Untuk memberitahu dan mengajak anda ke acara atau aktiviti anjuran kami, rakan kongsi, penaja atau pengiklan;
 • Untuk proses pendaftaran untuk menyertai atau melibatkan di sesebuah acara atau aktiviti dan untuk berkomunikasi bersama anda berkenaan kehadiran anda;
 • Untuk perkongsian maklumat peribadi anda bersama anak syarikat, syarikat bersekutu, entity berkaitan untuk tujuan dan pasaran produk, servis, acara atau promosi;
 • Untuk perkongsian nama, nombor telefon anda kepada rakan kongsi, pengiklan, pengurusan acara atau penaja yang mungkin akan berkomunikasi dengan anda atas tujuan pemasaran dan promosi;
 • Dengan penghantaran pos, perhantaran persendirian, kurier servis, e-mel, panggilan, mesej atau melalui alatan elektronik atau aplikasi telefon bimbit, atau sebarang internet platform.

Bolehkah anda menghentikan langganan dan membatalkan persetujuan?
Sekiranya anda ingin menghentikan langganan pemprosesan maklumat peribadi anda daripada kami, sila tekan butang “Unsubscribe” yang tertera di dalam e-mel surat berita yang dihantar kepada anda.

 • Maklumat peribadi anda boleh dipinda
 • Maklumat peribadi anda boleh dipindahkan, disimpan, digunakan dan diproses dalam bidang kuasa selain Malaysia, kepada ahli bersekutu kami, anak syarikat, entiti kawalan bersama atau pembekal yang terletak di luar Malaysia dan/atau di mana pelayan kami berada walaupun di luar Malaysia. Anda memahami dan bersetuju untuk memindahkan maklumat peribadi anda dari Malaysia seperti yang diterangkan disini.

Dengan siapa maklumat peribadi anda dikongsi?
Maklumat peribadi anda boleh dipindahkan, diakses atau didedahkan kepada pihak ketiga untuk tujuan lanjut. Kami mungkin terlibat dengan syarikat lain, pembekal perkhidmatan atau individu yang berkaitan, seterusnya boleh mengakses atau mendedahkan maklumat peribadi anda kepada pembekal perkhidmatan atau pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksudkan dalam bahagian ini termasuk (tanpa had limit) :

 • Ahli bersekutu kami, anak syaikat, rakan promosi dan pengiklan termasuk pihak yang bekerjasama untuk acara tertentu, program dan aktiviti untuk mempromosikan Laman Web “Ukhwah.com”;
 • Syarikat pengurusan acara dan penaja acara
 • Syarikat penyelidikan pemasaran
 • Pihak yang menyediakan perkhidmatan termasuk Teknologi Maklumat (IT) menyedia perkhidmatan untuk infrastruktur, perisian dan pembangunan;
 • Penasihat professional dan juruaudit luar, termasuk penasihat undang-undang, penasihat kewangan dan perunding; dan
 • Pihak berkuasa kerajaan untuk mematuhi keperluan berkanun dan peraturan kerajaan.
 • Maklumat peribadi anda juga boleh dikongsi dalam sambungan dengan urus niaga korporat, seperti penjualan anak syarikat atau bahagian, penggabungan, penyatuan, atau penjualan aset, atau sekiranya berlaku penggulungan.

Kuki (Cookies) dan Pengiklanan Internet
Kuki adalah fail teks mudah yang disimpan dalam peranti anda dengan pelayan laman web dan hanya pelayan web yang boleh mendapatkan kembali atau membaca kandungan kuki itu. Setiap kuki adalah unik untuk pelayan web anda. Web ini mampu menghantar kuki sendiri kepada pelayan web anda. Hampir setiap pelayan web pada mulanya ditetapkan untuk menerima kuki. Anda boleh menetapkan semula pelayan web untuk menolak semua kuki atau menyatakan apabila kuki sedang dihantar; namun begitu, jika anda menolak kuki, anda tidak akan dapat untuk log masuk ke perkhidmatan atau memanfaatkan sepenuhnya perkhidmatan kami. Selain itu, jika anda mengosongkan semua kuki pada pelayan web anda selepas menetapkan pelayan web untuk tidak menerima sebarang kuki atau menyatakan apabila kuki sedang dihantar, anda perlu menetapkan semula pelayan web anda untuk menolak semua kuki atau menyatakan waktu kuki sedang dihantar.

Analitis dan prestasi kuki
Kuki ini mengumpul maklumat mengenai trafik ke perkhidmatan kami dan cara anda menggunakan perkhidmatan kami. Maklumat ini tidak mengenal pasti anda sebagai pelawat individu di Laman Web ini. Kami menggunakan maklumat ini untuk membantu mengendalikan perkhidmatan kami dengan lebih cekap, mengumpulkan maklumat demografi yang luas dan memantau tahap aktiviti perkhidmatan kami. Kami menggunakan Google Analytics untuk tujuan ini. Untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai kuki Google Analitis, lawati:

https://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConceptsCookies

Kuki Penting
Adalah penting untuk menyediakan anda perkhidmatan yang tersedia melalui perkhidmatan kami untuk membolehkan anda menggunakan ciri-cirinya. Sebagai contoh, ia membolehkan anda log masuk ke kawasan yang selamat dalam perkhidmatan kami dan membantu kandungan halaman yang anda minta dimuatkan dengan cepat. Tanpa kuki ini, perkhidmatan yang anda minta tidak dapat disediakan.

Fungsi Kuki
Kuki ini membolehkan perkhidmatan kami untuk mengingati pilihan yang anda buat apabila anda menggunakan perkhidmatan kami seperti butiran log masuk anda, dan perubahan yang anda lakukan untuk perkhidmatan kami yang dapat anda sesuaikan. Tujuan kuki ini adalah untuk memberi anda pengalaman yang lebih peribadi dan untuk mengelakkan anda memasukkan semula keutamaan anda setiap kali anda melawat perkhidmatan kami.

Media Sosial Kuki
Ia digunakan apabila anda berkongsi maklumat menggunakan butang perkongsian media sosial atau butang “seperti” di perkhidmatan kami atau anda memautkan akaun anda atau melibatkan diri dengan kandungan kami di atau melalui laman web rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter atau Instagram. Rangkaian sosial akan merekodkan bahawa anda telah melakukan ini.

Kuki yang disasarkan dan pengiklanan
Kuki ini menjejaki tabiat melayari anda untuk membolehkan kami menunjukkan pengiklanan yang lebih mungkin menarik bagi anda. Kuki ini menggunakan maklumat mengenai sejarah penyemakan imbas anda untuk mengumpulkan anda dengan pengguna lain yang mempunyai minat yang sama. Berdasarkan maklumat itu, dan dengan izin kami, pengiklan pihak ketiga boleh meletakkan kuki untuk membolehkan mereka memaparkan iklan yang kami fikir berkaitan dengan minat anda semasa anda berada di laman web pihak ketiga. Kuki ini juga menyimpan lokasi anda, termasuk latitud, bujur dan ID rantau GeoIP, yang membantu kami memaparkan berita khusus tempatan dan membolehkan Perkhidmatan kami beroperasi dengan lebih cekap. Anda boleh melumpuhkan kuki yang mengingati tabiat melayari anda dan menyasarkan iklan anda dengan melawat http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices. Jika anda memilih untuk membuang kuki yang disasarkan atau pengiklanan, anda masih akan melihat iklan tetapi mereka mungkin tidak relevan kepada anda. Walaupun anda memilih untuk mengeluarkan kuki oleh syarikat yang disenaraikan di pautan di atas, tidak semua syarikat yang menjalankan iklan tingkah laku dalam talian dimasukkan ke dalam senarai ini, jadi anda masih dapat menerima kuki dan iklan yang disesuaikan daripada syarikat yang tidak tersenarai.

Pemberitahuan melalui e-mel dan surat berita
Kami memberitahu anda melalui surat berita tentang perkhidmatan terbaru kami, produk, perkhidmatan dan promosi terbaru. Dengan melengkapkan borang untuk melanggan surat berita “Ukhwah.com”, anda memilih untuk menerima pemberitahuan and surat berita “Ukhwah.com” melalui e-mel. Anda boleh mengisi borang yang telah disediakan pada laman web. Anda juga boleh memilih untuk menghentikan langganan daripada mel atau surat berita pada bila-bila masa dengan menghubungi kami. Sila pergi ke “Hubungi Kami” dan nyatakan permintaan anda kepada kami bahawa anda ingin menghentikan langganan surat berita “Ukhwah.com”. Kami juga akan menghantar respon kepada soalan anda, maklumbalas, aduan atau permintaan anda, melalui e-mel. Anda boleh juga berkomunikasi dengan kami melalui e-mel.

Siapa yang patut dihubungi untuk mengemas kini maklumat peribadi anda? Bagaimanakah anda mengehadkan pengumpulan, penggunaan atau pengedaran maklumat peribadi anda?
Sekiranya anda mempunyai sebarang soalan berkenaan dengan polisi ini, maklumat peribadi anda atau berhajat untuk melaksanakan hak anda berkaitan maklumat peribadi, hantarkan e-mel anda kepada [email protected]

Sekiranya anda mempunyai sebarang soalan berkenaan dengan polisi ini, maklumat peribadi anda atau berhajat untuk melaksanakan hak anda berkaitan maklumat peribadi, sila lawati Laman Web dan klik pada “Hubungi Kami”. Sila tulis kepada kami soalan anda, dalam kotak mesej yang disediakan di dalamnya.

Berhubung dengan hak anda untuk mengakses dan/atau membetulkan maklumat peribadi anda, kami mempunyai hak untuk menolak permintaan anda untuk mengakses dan/atau membuat mana-mana pembetulan mengenai maklumat peribadi anda atas sebab yang dibenarkan di bawah undang-undang seperti perbelanjaan yang menyediakan akses kepada anda adalah tidak seimbang dan berbahaya kepada anda atau privasi orang lain. Kami berhak untuk mengenakan bayaran untuk mengakses maklumat peribadi anda dalam jumlah yang dibenarkan di bawah undang-undang.

Adakah dasar privasi ini digunakan untuk laman web pihak ketiga?
Laman web ini mungkin mengandungi pautan ke laman web pihak ketiga melalui sepanduk atau iklan web, atau anda boleh mengakses dari laman web lain yang diselia oleh pihak ketiga. Sila ambil perhatian bahawasanya kami tidak bertanggungjawab untuk mengumpul, mengguna, menyelenggara, berkongsi atau mendedahkan data dan maklumat daripada pihak ketiga. Sekiranya anda memberi maklumat terus kepada laman web tersebut, dasar privasi dan terma perkhidmatan laman web tersebut akan digunakan dan kami tidak bertanggungjawab untuk pemprosesan maklumat atau dasar privasi laman web tersebut.

Adakah anda mengumpul maklumat peribadi daripada kanak-kanak di bawah umur?
Sebagai ibu bapa atau penjaga yang sah, tolong jangan biarkan anak-anak anda yang berada di bawah umur (individu di bawah lapan belas [18] tahun) di bawah jagaan anda untuk mengemukakan maklumat peribadi kepada kami. Sekiranya maklumat peribadi tersebut diberikan kepada kami, sila hubungi kami untuk memaklumkan kepada kami tentang perkara yang sama. Jika tidak, pemberitahuan sedemikian daripada anda, sebagai ibu bapa atau penjaga yang sah, apabila memberikan maklumat peribadi kepada kami, anda dengan ini mengizinkan pemprosesan peribadi kanak-kanak itu (sebagai ibu bapa atau penjaga sah minor) dan secara peribadi menerima dan bersetuju untuk terikat dengan dasar privasi ini dan bertanggungjawab atas tindakannya.

Adakah saya perlu mendapatkan persetujuan daripada pihak ketiga apabila mengemukakan maklumat peribadi mereka kepada anda?
Perlu. Dalam beberapa keadaan, anda mungkin telah memberikan maklumat peribadi yang berkaitan dengan individu lain (seperti pasangan anda, kaum keluarga dan rakan-rakan) dan dalam keadaan sedemikian anda mewakili dan menjamin bahawa anda telah diberi kuasa untuk memberikan maklumat peribadi kepada kami dan anda telah memperoleh persetujuan mereka untuk maklumat peribadi mereka diproses dan digunakan mengikut cara yang ditetapkan dalam dasar privasi ini.

Adakah maklumat peribadi saya selamat?
Langkah-langkah keselamatan, termasuk Secure Socket Layer (SSL), teknologi penyulitan disediakan untuk melindungi maklumat peribadi yang kami kumpulkan daripada akses tanpa izin, penggunaan yang tidak wajar atau pendedahan, pengubahsuaian yang tidak dibenarkan, pemusnahan haram atau kehilangan tidak sengaja. Maklumat peribadi tersebut akan disimpan dan disokong dengan selamat di persekitaran yang selamat. Hanya mereka yang diberi kuasa dengan menggunakan ID dan kata laluan dari kami sahaja dapat mengakses maklumat itu. Semua perkerja kami dan pemproses data yang mempunyai akses kepada dan berkaitan dengan pemprosesan maklumat peribadi bertanggungjawab untuk menghormati dan merahsiakan akaun “Ukhwah.com” dan maklumat profil anda.

SPONSOR

SPONSOR